Doelstellingen - Programma - Lezingen en Sprekers - Lokatie - Deelname - Contact

 

Robert Lemm over Swedenborg

"Zal Emanuel Swedenborg pas in bredere kring doordringen als het christendom op sterven na dood is, of als de gevestigde kerken helemaal hebben afgedaan? Ooit groeide de weerstand tegen zijn werk vanuit een protestantisme dat een continue splijtzwam is gebleken. En ook vanuit de in specialismen verkokerde universiteiten blijft het onverminderd stuiten op verzet.

Zijn geleerde tijdgenoten verguisden hem, maar een generatie later rehabiliteerden hun bestrijders hem onder invloed van de Romantische Beweging. Sedertdien werd deze uitzonderlijke geest een min of meer geheime inspiratiebron voor auteurs die inmiddels klassiek zijn,onder wie Blake, Emerson, Balzac, Beaudelaire, Kierkegaard, Dostojewski, Strindberg, Unamuno, Suzuki, Pound, Borges, Milosz. Om Swedenborg te ontdekken moet men het platgewalste spoor van positivisme, modernisme, existentialisme en postmodernisme hebben verlaten. Men moet alle scholen kunnen ontstijgen. Om hem naar waarde te schatten moet men het verlichtingsdenken hebben verteerd, en daarna moet men het christendom met nieuwe ogen willen zien en bestuderen. Zulks lijkt nochtans voorbehouden aan verspreide eenlingen. Want sinds jaar en dag vindt men onder gelovige christenen even weinig originele intellectuelen als dat men onder intellectuelen originele christenen vindt.

Swedenborg is een naam die tal van vooroordelen en associaties oproept bij wie wel eens over hem hebben gehoord of gelezen, maar slechts weinigen hebben zich in zijn leven en werk verdiept.Vaak hoort men hem in een adem noemen met vrijmetselarij en theosofie, rozenkruisers en andere esoterische sekten. Een van zijn eerste ijveraars, de Duitse theoloog Oetinger, bracht hem in verband met het gedachtegoed van Duitse schoenlapper en mysticus Jakob Böhme(1575-1624). Latere ijveraars vonden overeenkomsten met de Oostenrijkse violist en visionair Jakob Lorber (1800-1864).

Wie hem kennen, oordelen anders. Van Carl Gustav Jung bijvoorbeeld, is de uitspraak: 'Ik bewonder Swedenborg als een groot wetenschapper en een groot mysticus tegelijkertijd. Zijn leven en werk hebben mij altijd zeer geïnteresseerd, en tijdens mijn studie las ik de zeven lijvige delen van zijn geschriften.' Thomas Carlyle waardeerde hem als een man met een grote en onmiskenbare beschaving, een schitterend verstand en een diepgaande vroomheid van gemoed. Zijn gedachten behoren tot de verhevenste en meest blijvende van het menselijk denken.' Van Elisabeth Barret Browning, de vrouw van de beroemde dichter Robert Browning, is het gezegde: 'Hij verklaarde veel dat tot dan toe onbegrijpelijk was.' Nobelprijs winnaar Cezlaw Milosz schreef: 'Swedenborgs gedetailleerde beschrijvingen van prachtige tuinen in de hemel, en moerassen in de hel, willen niet zeggen dat hij geloofde dat die slechts in de verbeelding bestaan. Ze stemmen overeen met de staten van de geest, die na hun dood eeuwig leven als geestelijke lichamen.' 'Wat de apostel Johannes in symbolen zag', merkte Helen Keller op, 'zag Swedenborg in werkelijkheid.' Honoré de Balzac vergeleek Swedenborg met Mozes, Pythagoras, Boeddha en Sint Johannes.

Swedenborg blijft van belang omdat er nog steeds wordt gezocht naar een oplossing voor de vraag: hoe wetenschap en godsdienst met elkaar te rijmen? De paus van Rome, Johannes Paulus II, noemde in zijn encycliek Fides et Ratio (1998) een keur van filosofen die zich over de relatie tussen Geloof en Rede hebben uitgelaten. Wat opvalt, is dat hij zich daarbij beperkt tot invloedrijke tegenstanders (Voltaire, Rousseau, Kant, Hegel, Marx) en te verwaarlozen voorstanders. De denkers die voor het christendom hebben gebloed, ontbreken in zijn betoog.

Swedenborg onthult wat de Kerk heeft verzwegen."

 


    • Bovenstaande passage is afkomstig uit de inleiding van het boek:
    • Robert Lemm over Emanuel Swedenborg
    • ISBN: 9059111818 - paperback - Uitgeverij Aspekt bv - 2006.

Doelstellingen - Programma - Lezingen en Sprekers - Lokatie - Deelname - Contact