Gouaches door Ton Gravelijn

   

Gouache op de omslag van het boek

'Hemelse Verhalen over Ware Christelijke Religie'

Gouache op de omslag van het boek

'Hemel en Hel'

 
[Click to enlarge image]  

HET GODDELIJKE DES HEREN IN DE HEMEL IS DE LIEFDE TOT HEM EN DE LIEFDE TOT DE NAASTE

Het uit de Heer voortgaande Goddelijke wordt in de Hemel het Goddelijk Ware genoemd. De Goddelijke Liefde en daaruit het Goddelijk Ware verhouden zich vergelijkenderwijze zoals het vuur der zon en het licht daaruit in de wereld; de liefde zoals het vuur der zon, en het ware daaruit zoals het licht vanuit de zon. In zijn wezen is het Goddelijk Goede verbonden met het Goddelijk Ware; en omdat het verbonden is, maakt het alle dingen des Hemels levend, zoals de warmte der zon verbonden met het licht in de wereld alle dingen van de aardbol vruchtbaar maakt, zoals geschiedt in de tijd van de lente en de zomer.

Hemel en hel 13

   

[Click to enlarge image]

 

Het Woord in de letterlijke zin is als een schrijn waarin edelstenen paarlen en diademen geordend liggen. De gedachten van een mens die het Woord heilig houdt en het leest ter wille van de nutten des levens zijn vergelijkenderwijze als iemand die zo'n schrijn in de hand houdt en haar naar de Hemel zendt en zij opent zich bij het opstijgen en de kostbaarheden daarin komen tot de Engelen die bij het zien en het nader beschouwen daarvan innig verrukt worden. Deze verrukking van de Engelen wordt aan de mens medegedeeld en bewerkt de vergezelschapping en de mededeling van gewaarwordingen.

Ware Christelijke Godsdienst nr. 238

     
[Click to enlarge image]  

DE HEER IS DE GOD DES HEMELS

In de algehele Hemel wordt geen ander erkend als de God des Hemels dan de Allene Heer. 'Hij is één met de Vader, de Vader is in Hem en Hij is in de Vader' (Johannes X: 30). De Engelen weten en doorvatten dat het Goddelijke één is, en dat het één is in de Heer (Hemel en hel 2). Dat de Heer de God des Hemels is, daaraan kunnen zij die van de Kerk zijn, niet twijfelen; Hijzelf immers heeft geleerd 'dat alle dingen des Vaders van Hem zijn' (Mattheüs XI: 18). De Hemel en de aarde regeren, is uit Hem opnemen al het goede hetwelk der liefde is, en al het ware hetwelk des geloofs is, aldus alle inzicht en wijsheid, en zo alle gelukzaligheid, kortom, het eeuwige leven.

Hemel en hel 5

... ...
[Click to enlarge image]  

HET GODDELIJKE DES HEREN MAAKT DE HEMEL

Alle dingen ontstaan uit een Eerste, hetwelk het Zijn zelf des levens van alle dingen is. Er is slechts één enige bron des levens, welke de Heer is, waaruit het Goddelijk Goede en het Goddelijk Ware voortgaat.

Hemel en hel 9

... ...

Oude Testament

Nieuwe Testament

Derde Testament

 

Mozes - Johannes - Swedenborg

...  
...om  
 
natuurlijk zijn de orginelen mooier dan deze scans
...