Swedenborg

Symposium

2006.

 

 

Als organisator van het Swedenborg symposium mag ik melden dat er, ondanks het prachtige weer tijdens het eerste echte lenteweekeinde in 2006, ruim 60 bezoekers uit alle delen van het land naar Amersfoort zijn gereisd om deel te nemen aan het Swedenborg symposium.

Het thema: Swedenborg is een betrouwbare bron werd door de sprekers uitdrukkelijk bevestigd. Op deze internetpagina's vindt u het verdere verslag van het symposium weergegeven in teksten, foto's en geluid, waardoor de deelnemers de grote hoeveelheid informatie nog eens rustig kunnen nalezen en beluisteren, en degenen die niet aanwezig konden zijn ook kennis kunnen nemen van de gehouden lezingen.

Hartelijk dank is verschuldigd aan allen die door hun medewerking en aanwezigheid dit symposium tot een geslaagde gebeurtenis maakten, die naar verluid voor herhaling vatbaar is.

Guus Janssens