.
CATECHISMUS VOOR DE NIEUWE CHRISTELIJKE KERK
bedoeld met het Nieuwe Jeruzalem in de Openbaring.
Hoofdstuk 1
GOD, DE SCHEPPING

Hoofdstuk 2

HET LEVEN NA DE DOOD

Hoofdstuk 3

DE VAL, DE VOORCHRISTELIJKE KERKEN
Hoofdstuk 4
DE HEER VERLOSSER
Hoofdstuk 5
DE CHRISTELIJKE KERK EN DE TWEEDE KOMST VAN DE HEER
Hoofdstuk 6
DE HEILIGE SCHRIFT OF HET WOORD
Hoofdstuk 7
DE DECALOOG OF DE TIEN GEBODEN
Hoofdstuk 8
HERVORMING EN WEDERGEBOORTE
Hoofdstuk 9
HET HUWELIJK EN DE ECHTELIJKE LIEFDE

Hoofdstuk 10

HET SACRAMENT VAN DE DOOP
Hoofdstuk 11
HET SACRAMENT VAN HET HEILIG AVONDMAAL
Hoofdstuk 12
KERK EN EREDIENST
Digitale uitgave - Swedenborg Boekhuis - Mei 2010.